Poradnię lekarza POZ prowadzi

dr Agata Górna, dr Anna Małkowska

Podstawowa opieka zdrowotna jest świadczona w ramach kontraktu z NFZ, a sprawowana przez lekarza  rodzinnego. Jest to lekarz tzw. pierwszego kontaktu. Medycyna rodzinna swoim zakresem obejmuje diagnozowanie i leczenie wszystkich chorób na poziomie podstawowym u dzieci i dorosłych.  Kiedy występuje potrzeba  dalszej diagnostyki pacjent otrzymuje od lekarza leczącego skierowanie na badania dodatkowe lub konsultacje lekarzy specjalistów.

Poradnia czynna: dr Agata Górna

  • Poniedziałek i środa w godzinach: 12.00 - 18.00
  • Wtorek i czwartek: 8.00 - 14.00
  • Piątek: I i III m-ca w godzinach 8.00 - 14.00, w pozostałe piątki 12.00 - 18.00

Poradnia czynna: dr Anna Małkowska

  • Wtorek: 15.00 - 18.00
  • Środa: 8.00 - 12.00
  • Piątek: 8.00-12.00 lub 15.00-18.00