Poradnię prowadzi

psychoterapeuta i neurologopeda mgr Jacek Wilczewski

Odbył  między innymi kształcenie podyplomowe w zakresie Psychoterapii Systemowej Indywidualnej, Par, Rodzinnej i Grupowej oraz Systemowej Terapii Dzieci i Młodzieży

Przyjmuje w czwartki 16.00-18.00. 

Pierwsze spotkanie ma charakter konsultacji . W trakcie tego spotkania omawiane są zasady dalszej współpracy, cele terapii i częstotliwość spotkań. Spotkanie trwa 60 minut. Każde kolejne spotkanie trwa 50 min. Psychoterapia indywidualna to proces poznawania samego siebie przy uważnej obecności psychoterapeuty.

Zapraszamy na spotkanie osoby, które:

 • zmagają się z objawami nerwicowymi, lękowymi czy poczuciem bezradności
 • mają obniżony nastrój, odczuwają zmęczenie czy zniechęcenie
 • utraciły sens życia i motywację do działania
 • przeżywają trudne chwile, przechodzą kryzys
 • są dręczone wspomnieniami z przeszłości
 • chcą lepiej siebie poznać
 • przeżywają lęk przed mówieniem i komunikacją z innymi
oraz mają problem ze zdefiniowaniem „siebie” , swoich celów itp.
Spotkania odbywają się zwykle raz w tygodniu, ale w miarę postępów  w procesie terapeutycznym proponowane są dłuższe odstępy miedzy sesjami.

Przyjmuje w środy godz 15.00-18.00

Mgr psychologii Sylwia Wysocka-Sollich

Prowadzi terapię osób dorosłych

 • poszukujących rozwiązań w przezwyciężeniu trudności w relacji z dziećmi, nastolatkami;
 • będących w trudnej sytuacji życiowej, kryzysowej (choroba w rodzinie, strata pracy, przemoc);
 • w depresji, z zaburzeniami emocjonalnymi;
 • doświadczających napięć, stresów;
 • cierpiących z powodu lęku, niepokoju, natrętnych myśli, poczucia bezradności;
 • przeżywających poczucie braku satysfakcji z życia;
 • z trudnościami w radzeniu sobie ze stratą bliskiej osoby;
 • z trudnościami w rozwiązywaniu swoich problemów;
 • z syndromem DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików);
 • z parami, małżeństwami doświadczającymi trudności we wzajemnym porozumieniu;
 • w kryzysie małżeńskim/partnerskim z różnych przyczyn;
 • zainteresowanych własnym rozwojem;
 • poszkodowanych w wypadkach, zagrożonych Zespołem Stresu Pourazowego (ASD/PTSD).

Przedszkolaków

 • diagnoza przyczyn trudności emocjonalnych z wykorzystaniem projekcyjnych metod testowych i arteterapii;
 • terapia psychologiczna dzieci lękowych, nieśmiałych, trudno adaptujących się w grupie, z trudnościami w radzeniu sobie z sytuacjami kryzysowymi min. rozwód rodziców, choroba w rodzinie;
 • diagnoza rozwoju umysłowego oraz gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej; ocena ryzyka dysleksji.

Rodziców / opiekunów

 • wsparcie w przezwyciężeniu kryzysu w relacjach z dziećmi i młodzieżą;
 • wsparcie w przezwyciężaniu pojawiających się problemów wychowawczych;
 • pomoc w zrozumieniu sytuacji psychologicznej dziecka;
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów rodzinnych;
 • dobór indywidualnego programu pomocy dla dziecka z trudnościami w nauce, zaburzeniami emocjonalnymi;
 • pomoc w interpretacji opinii psychologicznych dzieci i orzeczeń o niepełnosprawności.