Sylwester – godziny pracy.

W dniu 31.12.2021 przychodnia kalina pracuje do godziny 15.00. W godzinach 15.00 – 18.00 opiekę nad naszymi Pacjentami przejmuje Dom Medyczny ,, Świętokrzyska” mieszcząca się przy ul. Świętokrzyskiej 4 w Gdańsku. tel 58 763 98 90

Program profilaktyczny 40 Plus

Szanowni Państwo

Nasza Przychodnia została włączona do grupy jednostek wykonujących  badania  w programie 40 Plus. Dotyczy on wszystkich osób, które ukończyły 40 rok życia.

Aby móc skorzystać z badań w ramach tego programu należy w zakładce „program 40Plus” w Indywidualnym Koncie Pacjenta wypełnić ankietę, na podstawie której Ministerstwo wystawi skierowanie zawierające dedykowane a dla każdego indywidualnie badania.

Z tym skierowaniem możecie Państwo przyjść do Przychodni i umówić się na wykonanie tych badań.

Ilość pieniędzy przeznaczonych na ten program jest dla każdej przychodni ściśle określony, a realizacja programu będzie trwała do 31.12.2021 (na tę chwilę)

Zapraszamy

Zasiłek chorobowy na kwarantannie i izolacji. Kto i na co może liczyć?

Autor: oprac. JKB • Źródło: ZUS, Rynek Zdrowia • 15 października 2021 12:20

Jakie świadczenia i zasiłek chorobowy przysługują na kwarantannie i w izolacji. Kto i na co może liczyć? Jak ubiegać się o świadczenia? To warto wiedzieć szczególnie w obliczu czwartej fali pandemii koronawiursa.

Kwarantanna i izolacja a zasiłek chorobowy. Co trzeba wiedzieć?

Przede wszystkim osoby, które zostały skierowane na kwarantannę przez jednostkę Państwowej Inspekcji Sanitarnej mają prawo do wypłacania świadczeń chorobowych. Pracownikowi przysługuje zatem wynagrodzenie za okres choroby albo zasiłek chorobowy.

Warto zaznaczyć, że dotyczy to osób:

 • objętych ubezpieczeniem chorobowym (np. w związku z zatrudnieniem na umowę o pracę),
 • a także prowadzących działalność gospodarczą
 • świadczenie przysługuje też ubezpieczonym przebywającym na izolacji.

Skąd ZUS wie o kwarantannie i izolacji? Co jest podstawą do wypłaty świadczenia?

Podstawą wypłat do świadczeń chorobowych od 24 października 2020 roku dla osoby przebywającej na kwarantannie albo na izolacji domowej jest informacja podana w systemie informatycznym Centrum e-Zdrowia (system EWP).

Z tego też systemu ZUS pozyskuje wszystkie potrzebne dane, po czym udostępnia je płatnikom składek na ich profilach na portalu PUE ZUS. Także ubezpieczony może w każdej chwili sprawdzić te informacje na swoim profilu.

Jak informuje ZUS, dane z systemu EWP są aktualizowane raz dziennie i dotyczą stanu z poprzedniego dnia.

Wszystkie potrzebne informacje możemy znaleźć na portalu PUE ZUS w panelu płatnika oraz panelu ubezpieczonego w zakładce „Kwarantanna, izolacja domowa”. Zakładka jest widoczna jedynie u osób objętych kwarantanną/izolacją oraz u pracodawcy, jeżeli zatrudnia taką osobę.

Na jakiej podstawie ZUS wypłaca zasiłek chorobowy?

W przypadku, gdy chcemy otrzymać świadczenie chorobowe z ZUS, należy złożyć wniosek o zasiłek chorobowy za pośrednictwem pracodawcy.

Wniosek można uzupełnić i przesłać elektronicznie za pośrednictwem PUE ZUS. Po otrzymaniu wniosku ZUW weryfikuje podane dane o kwarantannie/izolacji na podstawie informacji z systemu EWP.

Co ze świadczeniem chorobowym wypłacanym przez pracodawcę?

Z kolei dla pracodawcy podstawą do wypłaty świadczenia chorobowego wystarczy informacja o kwarantannie/izolacji w panelu w zakładce „Kwarantanna, izolacja domowa”.

Jeżeli osoba ubezpieczona odbywa kwarantannę/izolację, ale na profilu pracodawcy nie będzie żadnej informacji o tej sytuacji, wówczas osoba ta musi w terminie do 3 dni roboczych od dnia zakończenia kwarantanny/izolacji złożyć płatnikowi składek pisemne oświadczenie.

Ważna uwaga: oświadczenie stanowi podstawę do wypłaty świadczeń po potwierdzeniu przez sanepid. Nie ma konieczności dostarczania do ZUS lub pracodawcy papierowej wersji decyzji sanepidu.

Kwarantanna u domowników osób zakażonych. Co wtedy z zasiłkiem?

Warto przypomnieć, że osoba mieszkająca albo prowadząca wspólne gospodarstwo z osobą, u której potwierdzono koronawirusa, ma obowiązek poddać się kwarantannie. Zaczyna się ona od dnia otrzymania pozytywnego wyniku testu przez osobę zakażoną, natomiast kończy się 7 dni po zakończeniu izolacji osoby zakażonej.

Sanepid nie wydaje w związku z tym decyzji, ponieważ to ubezpieczony musi sam złożyć oświadczenie o konieczności odbycia kwarantanny.

Co powinno zawierać oświadczenie?

 • imię i nazwisko;
 • numer PESEL;
 • informację o dniu rozpoczęcia obowiązkowej kwarantanny i dniu jej zakończenia;
 • dane osoby zamieszkującej/prowadzącej wspólne gospodarstwo z ubezpieczonym, u którego potwierdzono zakażenia koronawirusem (punkty uwzględnione powyżej);
 • podpis ubezpieczonego.

Pracodawca/ZUS mają prawdo wystąpić do sanepidu o zweryfikowanie oraz potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu:

 1. Jeżeli świadczenie wypłaca pracodawca to wystarczy zaświadczenie o kwarantannie,
 2. jeśli ZUS to wówczas płatnik musi jak najszybciej dostarczyć oświadczenie ubezpieczonego do ZUS (nie później niż do 7 dni roboczych). Wystarczy zrobić to przez platformę PUE ZUS.

Kwarantanna a zasiłek opiekuńczy. Jakie są przepisy?

W przypadku gdy ubezpieczony opiekuje się osobą przebywającą na kwarantannie/izolacji domowej, może wystąpić o zasiłek opiekuńczy. Przysługuje on za opiekę nad:

 • dzieckiem do lat 14;
 • dzieckiem posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami – konieczność stałej/długotrwałej opieki lub pomocy drugiej osobie z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, czy też konieczność stałego współudziału opiekuna dziecka w procesie leczenia/rehabilitacji/edukacji do skończenia 18 lat;
 • innym członkiem rodziny.

Kwarantanna albo izolacja członka rodziny traktowana jest jak choroba dziecka/członka rodziny. Do wypłaty zasiłku w tym przypadku konieczne jest oświadczenie ubezpieczonego o konieczności opieki nad dzieckiem/innym członkiem rodziny przebywającym na izolacji/kwarantannie.

Co musi znaleźć się w oświadczeniu?

 • imię i nazwisko ubezpieczonego;
 • numer PESEL ubezpieczonego;
 • dane dziecka/członka rodziny będącego pod opieką ubezpieczonego i przebywającego na kwarantannie albo izolacji;
 • dzień rozpoczęcia i zakończenia kwarantanny/izolacji domowej,
 • podpis ubezpieczonego.

Także i w tym przypadku pracodawca albo ZUS mogą wystąpić do sanepidu o potwierdzenie informacji z oświadczenia:

 1. jeśli zasiłek wypłaca pracodawca, potrzebne jest oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem albo członkiem rodziny poddanych obowiązkowej kwarantannie/izolacji;
 2. jeśli zasiłek wypłaca ZUS, płatnik składek do 7 dni musi dostarczyć oświadczenie ubezpieczonego do ZUS (może być także drogą elektroniczną przez PUE ZUS).

SZCZEPIENIA Covid – 19 III Dawka

Szanowni Państwo

Ministerstwo Zdrowia  w dniu 23.09.2021 wystawiło e-skierowania dla wszystkich osób uprawnionych do przyjęcia III dawki szczepionki  p- covid 19.

Są to osoby , które ukończyły 50 rok życia  i były zaszczepione  minimum

6 m-cy temu- szczepionką 1-dawkową lub II dawką pozostałych szczepionek.

Obecne szczepienia III dawką będą wykonywane szczepionką Pfizer niezależnie od szczepionki podanej  wcześniej.

Zaczynamy szczepienia w dniu 30.09.2021 roku.

Wszystkich chętnych zapraszamy do zapisywania się na szczepienie  poprzez infolinię nr 989 lub w rejestracji przychodni codziennie w godz. 12.00- 19.00

Prosimy o wyrozumiałość i przestrzeganie tych godzin – dajmy szansę  w godzinach porannych zarejestrować się chorym na wizytę  do lekarza.

Zapraszamy

SMSy z kodami recept

Szanowni Państwo

Informujemy, że od 1 lipca sms-y z kodami recept, skierowań do specjalistów itp. będą otrzymywały osoby, które posiadają Indywidualne Konto Pacjenta.

Pozostali Pacjenci będą mogli odebrać wersję papierową w rejestracji przychodni.

Kierownictwo Przychodni Kalina

Szczepienie Covid

Szanowni Państwo

Przykro nam, że nie możemy zapewnić wszystkim naszym pacjentom szczepienia na miejscu w naszej przychodni. Wynika to z braku dostatecznej ilości szczepionek.
Obecnie otrzymaliśmy dodatkowo szczepionkę Astra Zeneka.
Drugie szczepienie jest po 5 tygodniach, a nie 12 jak dotychczas.
Zainteresowanych szczepieniem zapraszamy do kontaktu telefonicznego z rejestracją przychodni.

 

Szczepienia AstraZeneca

Szanowni Państwo
Zgodnie z wytycznymi pacjenci przewlekle chorzy powinni być szczepieni z puli szczepionek dla nich przeznaczonych, przede wszystkim w szpitalach.
Osoby z rocznika 1952 zapisujemy od dziś na szczepienia szczepionką AstraZeneca. Prosimy o zgłaszanie się do dnia 15.03.2021 włącznie, później dostępne terminy udostępnimy pacjentom z poza naszej przychodni.
Szczepienia tej grupy populacyjnej rozpoczną się 22.03.2021
1 2 3 4 5

Search

+