COVID-19 – ZMIANY ZASAD IZOLACJI I KWARANTANNY

COVID-19 – ZMIANY ZASAD IZOLACJI I KWARANTANNY 
Po zmianach wprowadzonych przez:

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000353

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 10 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000354

zmianie ulegają zarówno czas jak i zasady nakładania kwarantanny i izolacji.

 

Zmiany wdrożone 11.02.2022r.

– skrócono kwarantannę graniczną do 7 dni;
– zlikwidowano kwarantannę graniczną specjalną (tzw. „afrykańską”);
– zlikwidowano kwarantannę z kontaktu (ze styczności) i skrócono wszystkie aktywne takie kwarantanny do dnia 10.02.2022r. 23:59:59;

Zmiany, które wejdą w życie 15.02.2022r.

1) Skrócenie wszystkich typów izolacji do 7 dni, bez możliwości ich skracania – oczywiście lekarz POZ może przedłużyć izolację, jeśli nadal występują objawy chorobowe;

[skracać takich izolacji co do zasady nie można, jest jedynie wyjątek pozwalający na skracanie w szczególnych przypadkach, ale tylko po dwóch testach negatywnych w odstępie 24 godzin];

2) izolacja dla „medyków/innych uprawnionych” pozostaje na 7 dni, ale z możliwością skrócenia w 5 dniu, o ile pojawi się negatywny wynik testu (wykonany dowolnym testem)

3) zmiana terminu wysyłania sms o konsultacji lekarskiej w okresie trwania izolacji domowej – teraz będzie wysyłany w 5 dniu izolacji;

4) rozwiązanie czasowe – dla izolacji domowych, które rozpoczęły się przed 15.02, możliwe będzie skrócenie tej izolacji po negatywnym wyniku testu (dowolnym testem) w 8 dniu (dodatkowy warunek że data pobrania próbki jest większa od 22/02/15 00:00:00 w celu zapewnienia, że brane pod uwagę będą tylko testy wykonane po wejściu w życie przepisów);

5) kwarantanna domowników (mieszkający z osobą chorą na COVID-19) będzie nakładana w tych samych dniach jak izolacja domowa osoby „dodatniej” (czyli kwarantanna kończy się razem z izolacją zakażonego domownika);

6) dla już istniejących kwarantann domowników pozostanie możliwość skrócenia tej kwarantanny zgodnie z obecnym algorytmem – negatywny wynik testu dzień po zakończeniu izolacji osoby dodatniej (dla niezaszczepionych);

7) dodanie możliwości skracania kwarantanny wszystkim domownikom, jeśli osoba „dodatnia” jest medykiem, lub jest uprawniona do jej skrócenia z racji posiadania innego zawodu, i skróci sobie izolację domową negatywnym wynikiem testu (w 5 dniu) – pod warunkiem, że nie ma innej trwającej izolacji domowej w ognisku;

8) dodatkowy warunek dla kwarantanny domownika: jeśli przebywało się w przeciągu 30 dni wcześniej na izolacji, to nie zostaje się poddanym kolejnej kwarantannie jako domownik;

 

Dla przypomnienia:

Zakaz opuszczania miejsca kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych ulega zawieszeniu:

1) w celu przeprowadzenia przez lekarza lub felczera badania fizykalnego zgodnie ze standardem organizacyjnym w przypadku postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej lub

2) na czas udania się do miejsca pobrania materiału biologicznego do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2

– oraz powrotu do miejsca odbywania kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

6 + pięć =

new sex video bbwxxx free porn hindi sex sex video rujizz xxx hd porn hd sex beeg porn Vidéos porno Arab Porn BigoBang Porner Vip Porn Xxx Club Let jerk Me Hd Porn Videos Lowap Porn FireWap Piggy Tube Watch My Porn Beeg Porn Fuq Tube Bigo Bang Big Wap Porn Porn Videos X Via Porn Videos hindi sex

Search

+