Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna obejmuje opieką dorosłych i dzieci. Odbywa się to po złożeniu przez pacjenta deklaracji wyboru pielęgniarki środowiskowej.

  • Jej opieką nie są objęte jedynie noworodki i dzieci do drugiego miesiąca życia.
  • Ściśle współpracuje z lekarzem  POZ. 
  • W jej gestii leży między innymi zmiana opatrunków, wykonywanie iniekcji czy prowadzenie edukacji zdrowotnej.