Poradnie POZ

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może skierować pacjenta na badania specjalistyczne, do szpitala, na rehabilitację, leczenie uzdrowiskowe lub też do innego lekarza specjalisty.

Aby korzystać z naszych usług należy dokonać wyboru lekarza i położnej poprzez wypełnienie stosownych deklaracji, dostępnych w naszej rejestracji oraz do pobrania poniżej. Pomocą w prawidłowym wypełnieniu deklaracji służą pracownicy rejestracji. deklarację należy złożyć osobiście w naszej przychodni.

Pacjent ma prawo do bezpłatnego wyboru podstawowej opieki zdrowotnej nie częściej niż dwa razy w roku. Wyboru lub zmiany można dokonać bezpośrednio w przychodni i nie trzeba tego faktu potwierdzać w NFZ, ani informować swojej poprzedniej placówki

  • Poradnia lekarza rodzinnego
  • Poradnia pediatryczna
  • Gabinet szczepień
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
  • Gabinet położnej środowiskowej
  • Gabinet zabiegowy
  • Punkt pobrań krwi