Poradnię dziecięcą prowadzi

dr Małgorzata Skowron, dr Piotr Szalc

Poradnia przyjmuje zarówno dzieci chore jak i zdrowe .

Obowiązuje rozdział czasowy – w przerwie pomieszczenia są  wietrzone i dezynfekowane.

Poradnia dzieci chorych

Obejmuje swoją opieką dzieci w każdym wieku (do 18 r.ż.), cierpiące z powodu chorób infekcyjnych i zakaźnych.  Prowadzona jest w niej diagnostyka i leczenie nagłych zachorowań.

Poradnia dzieci zdrowych

Zajmuje się  przeprowadzaniem kwalifikacji do szczepień oraz badaniami okresowymi, tzw. bilansami.

W Polsce każde dziecko podlega obowiązkowym badaniom lekarskim. Jest to tzw. bilans zdrowia, który przeprowadzany jest cyklicznie u dzieci w wieku 2, 4, 6, 10, 14 i 18 lat. Pierwszy bilans jest przeprowadzany  u noworodka, jeszcze na oddziale noworodkowym. Następne przeprowadza lekarz pediatra w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Badania te służą wykrywaniu (na wczesnym etapie) rozwijających się zaburzeń, np. wad wzroku czy skrzywienia kręgosłupa.

W poradni prowadzone są szczepienia ochronne obowiązkowe (bezpłatne) oraz dodatkowe, zalecane przez Ministerstwo Zdrowia i Polskie Towarzystwo  Pediatryczne

Poradnia czynna:

  • Wtorek: 15.30 - 18.00
  • Środa: 8.00 - 10.00
  • Czwartek: 12.00 - 14.00