Badania wykonuje

dr n. med. Beata Sznurowska-Przygocka

Wszystkie zakłady pracy zatrudniające pracowników winny mieć podpisaną umowę na tzw. opiekę profilaktyczną z lekarzem posiadającym takie uprawnienia.

Badania wykonywane u pracowników to:

  • badania wstępne wykonywane przy przyjęciu do pracy i kwalifikujące na dane stanowisko pracy
  • badania okresowe wykonywane raz na kilka lat ; okres miedzy badaniami jest różny w zależności od stanowiska i narażenia na nim występującego oraz od stanu zdrowia badanego
  • badania kontrolne wykonywane u każdego, kto miał absencję chorobową dłuższą niż 30 dni; kiedy zmieniły się warunki pracy lub zgłoszone zostały zmiany zdrowotne u pracownika

Badania wykonywane są na zlecenie pracodawcy. Zakres badań dodatkowych zależy od narażeni występujących na danym stanowisku, które określa pracodawca.

Wykonujemy również badania kierowców.