Pobieranie krwi w dniach

Wtorek i czwartek w godz. 8.00-10.00

Badanie krwi jest doskonałym materiałem diagnostycznym. Pozwala na określenie poziomu wielu parametrów świadczących o zachodzących procesach chorobowych.

Materiał z punktu pobrań jest dostarczany do laboratorium, a wyniki badań podstawowych możemy odczytać tego samego dnia.

Okres oczekiwania na wynik jest zależny od oznaczanego czynnika.